Sơn giao thông KOVA

Sơn giao thông A9: Kháng kiềm tốt, khô nhanh, thi công được trên bề mặt bêtong còn ẩm ướt. Sơn cho đường băng sân bay, bãi đậu xe, con lươn beetong. ...